ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่165/2560)วศ. / ก.วิทย์ ให้การต้อนรับ KAN หน่วยรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการประเทศอินโดนีเซีย แลกเปลี่ยนเรียนรู้การรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ

 

 

rsz img 20171220 112438 rsz img 20171220 101605

rsz img 0320 rsz 1513753021593

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการให้การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิง (Comparative study in Proficiency Testing Provider and Reference Material Producer accreditation) ให้กับเจ้าหน้าที่จากหน่วยรับรองระบบงานจากประเทศอินโดนีเซีย KAN (Komite Akreditasi Nasional) จำนวน 2 คน ในวันที่ 19 –20 ธันวาคม 2560  และได้เข้าเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงานการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และนำมาปรับใช้การดำเนินการให้การรับรองผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ และผู้ผลิตวัสดุอ้างอิงได้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเป้าหมายการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนสู่ AEC ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th