ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่164/2560)วศ. / ก.วิทย์ นักเรียนโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี เข้าศึกษาดูงานห้องปฎิบัติการ

 

 

rsz img 5934 rsz img 6034

rsz img 6142 rsz img 5951

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย นายเดช บัวคลี่ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีดิจิตอล   รักษาราชการแทนเลขานุการสำนักงานเลขานุการกรม เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ คณะอาจารณ์และนักเรียน โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี ในการเข้าศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการ รวมกว่า 110 คน  ในวันที่ 21 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม    วิทยวิถี อาคาร ดร.ตั้ว ลพานุกรม  กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การดำเนินงานของห้องปฎิบัติการ ทั้งหมด 7 ด้าน ได้แก่ ห้องปฏิบัติการด้านอาหาร ห้องปฏิบัติการด้านเซรามิก ห้องปฏิบัติการด้านเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตเลียม ห้องปฏิบัติการด้านผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ห้องปฏิบัติการด้านการทดสอบไฟเบอร์ในอาหาร ห้องปฏิบัติการทดสอบวิตามินในอาหาร และห้องปฏิบัติการด้านวัสดุอัจฉริยะและเทคโนโลยีเคลือบผิว จากนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนและการทำงานได้ต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th