ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่163/2560)วศ. / ก.วิทย์ เสริมองค์ความรู้เกษตรกร จากสำนักงานสหกรณ์ จ.สมุทรปราการ

 

 

rsz img 5737 rsz img 5788

rsz img 5820 rsz img 5885

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูป การทดสอบรสชาติอาหาร และการสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์การแปรรูป และข้อมูลสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์ มีผู้เข้าร่วมกว่า 17 คน ในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม 320  ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

          ในการเข้าศึกษาดูงานครั้งนี้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับความรู้จากนักวิทยาศาสตร์ด้านเทคนิคการแปรรูปสินค้าอาหาร เยี่ยมชมเครื่องแปรรูปสินค้าอาหาร เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มและเทคนิคการผลิตที่ช่วยในการเก็บรักษาสินค้าให้มีอายุยาวขึ้น พร้อมทั้งรับฟังบรรยายจากนักวิทยาศาสตร์ ด้านประสาทสัมผัสในอาหารเรียนรู้ถึงกระบวนการพัฒนาสินค้า และเข้าชมสำนักหอสมุดวิทยาศาสตร์ฯ ที่มีฐานข้อมูลการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพสินค้า โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ เห็นถึงความสำคัญในการเสริมประสิทธิภาพของเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตให้ได้มาตรฐานต่อไป

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

ภาพ/ข่าว : พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th