ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่112/2560)กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสัมมนาวิชาการ และจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน “Thailand Lab International 2017”

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมสัมมนาวิชาการและจัดแสดงนิทรรศการ

ภายในงาน “Thailand Lab International 2017

rsz img 9075 rsz img 9216

rsz img 9286 rsz img 9287

กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการ ภายในงาน Thailand Lab International 2017 โดย กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการจำนวน 2 เรื่อง ได้แก่ 1.การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC17065 วิทยากร โดย ดร.พจมาน ท่าจีน ผู้อำนวยการกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ 2.การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐาน ISO/IEC17065 วิทยากร โดย นางสาวดวงกมล เชาว์นศรีหมุด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ณ EH101 - EH102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบาง ในวันที่ 6 กันยายน 2560

ในการนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการ ภายในงาน “Thailand Lab International 2017”  จำนวน 7 เรื่อง ดั้งนี้ 1.สารสนเทศสำหรับห้องปฏิบัติการ (Information for Laboratory)   2. กระจกเพื่อการอนุรักษ์  3. การให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด (Calibation Service) 4. การตรวจประเมิณภายในเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่ใช้สารเคมี (internal Audits for Safety Of Chemical Laboratory) 5. ISO/IEC17025 สำคัญอย่างไร 6. การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ 7. ระบบให้บริการทดสอบ One Stop Service ของ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  พิพัฒน์ ดียอดยิ่ง  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th