ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่110/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร

วศ./ก.วิทย์ฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพสินค้า OTOP
ให้ได้มาตรฐาน จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร   

rsz image c922c03 rsz image a1af37d

rsz image b950aad rsz image 11d0a03

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และนางแน่งน้อย  เวทยพงษ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะทำงานสำนักเทคโนโลยีชุมและนางร์  ่งเสริมอุตสาหกรรม  20 วิทยาศาสตร์บริการ  ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพสินค้า  OTOP  ให้ได้มาตรฐาน และโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม ระหว่างวันที่ 3 - 5 กันยายน 2560  ณ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดสกลนคร   

การลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลจากการนำความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์จากห้องปฏิบัติการ ไปถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการ และสมาชิกในศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม  จังหวัดสกลนคร  เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ

อย่างไรก็ตาม ใรการลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพสินค้า  OTOP  ให้ได้มาตรฐาน  และโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขามณ  จังหวัดหนองคาย  และจังหวัดสกลนคร  โดยลงพื้นที่จำนวน 4 กลุ่ม ดังนี้

•         กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวแต๋นแม่บัวลี  ตำบลโนนสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี 

•         กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์ ตำบลสังคม  อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

•         กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนาง  ตำบลกองนาง  อำเภอท่าบ่อ  จังหวัดหนองคาย

                     •         ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านกุดนาขาม  อำเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนคร

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  สุกฤษ แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th