ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่107/2560)วศ./ก.วิทย์ฯ สร้างความเข้มแข็งในด้านเทคนิคทางวิชาการให้กับผู้ประกอบการอาหาร จัดสัมมนา เรื่อง“การใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหาร”

วศ./ก.วิทย์ฯ สร้างความเข้มแข็งในด้านเทคนิคทางวิชาการให้กับผู้ประกอบการอาหาร จัดสัมมนา
เรื่อง“การใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหาร”

rsz img 1720 rsz img 1730

rsz img 1728 rsz img 1741

กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดยกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร(อว.) ได้จัดสัมมนาเรื่อง“การใช้สถิติในการวิเคราะห์ผลทดสอบทางประสาทสัมผัสอาหาร”เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นประกอบการอาหารไทย ให้สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในการพัฒนานวัตกรรมอาหาร ตอบสนองความต้องการด้านรสชาติของผู้บริโภคต่อไป  โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางทั้งหมด 3 ท่าน ได้แก่ ดร.กัณณพนต์  โล่เพชรัตน์ ,ดร.จิราภรณ์  บุราคร  และนายปรานต์  ปิ่นทอง เป็นวิทยากรทั้งในภาคการบรรยายและภาคปฏิบัติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวทั้งหมด 22 คน เป็นผู้ประกอบการอาหาร หน่วยงานราชการ และมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง 320 ชั้น 3 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วัตถุประสงค์ของงานสัมมนาเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอาหารมีการพัฒนานวัตกรรมอาหารที่มีรสชาติ เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการส่งออกสินค้า สร้างรายได้ให้กับประเทศเพิ่มขึ้น  และให้ผู้ประกอบการอาหารได้รับความรู้ด้านวิชาการประเมินคุณภาพอาหารทางประสาทสัมผัส เพื่อประยุกต์ใช้พัฒนาสินค้านวัตกรรม

อย่างไรก็ตาม กรมวิทยาศาสตร์บริการได้เล็งเห็นว่าการประยุกต์ใช้การทดสอบทางประสาทสัมผัสด้วยมนุษย์ โดยการใช้หลักประมวลผลทางสถิติจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งในด้านเทคนิคทางวิชาการให้กับผู้ประกอบการอาหาร สามารถส่งเสริมให้ธุรกิจอาหารของประเทศเจริญเติบโต ที่จะเป็นหนึ่งในบทบาทของการสร้างเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ข่าว /ภาพ :  สุกฤษ แก้วบุญ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม   

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIENCE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2018 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th