ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่28/2562)วศ. บูรณาการร่วมกับ พช.จังหวัดน่าน พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการOTOP ประเภทอาหาร

C7 2 C7 4

C7 1 C7 3

7 กุมภาพันธ์ 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการ(วศ.) ร่วมกับพัฒนาชุมชน(พช.) จังหวัดน่าน จัดฝึกอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี "เทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป" ให้แก่ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่จังหวัดน่าน 9 อำเภอ ซึ่งมีเกษตรกรกลุ่มทำฟาร์มผลิตน้ำผึ้ง กลุ่มปลูกผลหม่อน สับปะรด พริก และแก่นตะวัน ทั้งหมด 25 กลุ่ม 71 คน เน้นถ่ายทอดเทคโนโลยีการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์พัฒนาคุณภาพสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรในจังหวัดน่านระหว่างวันที่ 6-7 ก.พ. 2562 ณ โรงแรมน่านตรึงใจ บูทีค จังหวัดน่าน

             ทั้งนี้นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ พร้อมด้วย นางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ และคณะ ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้การใช้เทคนิคเฮอร์เดิลในการยืดอายุผลิตภัณฑ์อาหาร และการใช้เทคโนโลยีอาหารแปรรูปผักผลไม้ ฝึกปฏิบัติแปรรูปสับปะรด และมะม่วงเป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่า เช่น การผลิตแยมผลไม้ เยลลี่ผลไม้ น้ำผลไม้หวานเข้มข้น เครื่องดื่มกึ่งสำเร็จรูป ผลไม้แช่อิ่มผลไม้หยี และซ๊อสพริกผสมสับปะรด ซ๊อสพริกผสมมะม่วง นอกจากนี้ยังได้สุ่มเก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของชุมชนเพื่อนำมาทดสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มผช.

           นางพิสมัย ชมเชย พัฒนาการจังหวัดน่าน ได้กล่าวถึงโครงการของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่เน้นนำเทคโนโลยีถ่ายทอดให้ผู้ประกอบการเป็นโครงการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดน่านมีผลผลิตสับปะรด และมะม่วงจำนวนมากประสบปัญหาราคาตกต่ำ รวมทั้งสินค้า OTOP มีปัญหาอายุการเก็บสั้น ผู้ประกอบการสามารถนำเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดไปพัฒนาการผลิตได้จริง ซึ่งจะได้นำผลการดำเนินงานความร่วมมือนี้เสนอรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อเป็นข้อมูลดำเนินงานต่อเนื่องที่เหมาะสมต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th