ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

(ข่าวที่24/2562)การเพิ่มมูลค่าข้าวของชุมชนผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอนด้วยเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติ

C3 3 C3 2

C3 4 C3 1

วันที่ 23-24 มกราคม 2562 กรมวิทยาศาสตร์บริการลงพื้นที่ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและธัญชาติชุมชนผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นางวรรณดี มหรรณกุล หัวหน้ากลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม สำนักเทคโนโลยีชุมชน และคณะ เป้าหมายให้ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและงาที่มีการปลูกมากในชุมชน โดยมีนายอมร ศรีตระกูล กำนันตำบลผาบ่อง ได้นำกลุ่มผู้ประกอบการชุมชนที่มีความสนใจเข้าร่วมอบรมประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชน 4 กลุ่ม ผู้ประกอบการ SMEs 1 ราย และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจำนวนรวมกว่า 35 ราย 
การฝึกอบรมครั้งนี้กรมวิทยาศาสตร์บริการได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปข้าวและงา ได้แก่ ข้าวแผ่นกรอบปรุงรส สแนคข้าวผสมธัญชาติและน้ำผักผลไม้ ข้าวกล้องงอก เครื่องดื่มน้ำข้าวกล้องงอกเพื่อสุขภาพ ส่วนผสมจากน้ำนมถั่วเหลือง น้ำข้าวโพด และ น้ำแครอท เยลลี่น้ำข้าวกล้องงอกผสมน้ำกระเจี๊ยบ ข้าวเกรียบผักและผลไม้จากฟักทอง แครอท และมะละกอ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทำให้ชุมชนผาบ่อง ที่เป็นแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์ ทั้งข้าวหอมมะลิ และข้าวไรซ์เบอร์รี่ ได้นำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปต่อยอดพัฒนากระบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าด้วยการแปรรูปข้าวของชุมชนให้เป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ และส่งจำหน่ายในกาดซอกจ่า และตลาดอื่นๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เลขที่ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0 2201 7000  โทรสาร 0 2201 7470  e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. www.facebook.com/DSSTHAISCIE

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th