คำแนะนำเว็บไซต์

Print

1. เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีกับ Browser Google Chrome เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป หรือ Browser Internet Explorer เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป หรือ Browser Firefox เวอร์ชั่น 20ขึ้นไป เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องกรุณาใช้ Browser ตามที่กำหนดไว้

2. ท่านสามารถคลิกเลือกทำรายการได้ทั้งเมนูด้านบนหรือเมนูด้านซ้ายได้

3. เว็บไซต์กรมวิทยาศาสตร์บริการจัดทำเพื่อรองรับการใช้งานได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

4. ท่านสามารถปรับขนาดของตัวอักษรได้ โดยคลิกที่ สัญลักษณ์ "ก+"