ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ

ผู้ทรงคุณวุฒิ

 

รักษาการผู้ทรงคุณวุฒิ
Actor, Scientist Advisory  Level

ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล
Dr.Tepiwan  Jitwatcharakomol

 

ผู้เชี่ยวชาญ

 

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
Scientist Expert Level

ดร.เทพีวรรณ จิตรวัชรโกมล

Dr.Tepiwan  Jitwatcharakomol


นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
Scientist Expert Level

นางสาวนีระนารถ  แจ้งทอง
Ms.Neeranart  Chaengthong

รักษาการนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
Actor, Scientist Expert Level

นางวรรณดี มหรรณพกุล
Mrs.Wannadee Mahannopkul

orasa 

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
Scientist Expert Level

ดร.อรสา อ่อนจันทร์
Dr.Orasa  Onjun

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน
ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2019 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th