ขนาดตัวอักษร : 1 1 1
  |  
1 1 1 1

ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ

 ผู้ทรงคุณวุฒิ

lada

รักษาการในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านวิจัยและพัฒนา
Actor, Scientist Advisory Level

ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
Dr.Lada Punsukmtana

 

 

 

 

  (ว่าง)

  

 

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
เฉพาะด้านวิเคราะห์ทดสอบ
Scientist Advisory Level

ผู้เชี่ยวชาญ

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านเคมี

Scientist Expert Level

นางสาวนีระนารถ  แจ้งทอง
Ms.Neeranart  Chaengthong

orasa

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะโครงการเคมี
Scientist Expert Level

ดร.อรสา อ่อนจันทร์
Dr.Orasa  Onjun

นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านฟิสิกส์และวิศวกรรม 
Scientist Expert Level

ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา
Dr.Kanit Tapasa

รักษาการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
Actor, Scientist Expert Level

ดร.จิราภรณ์ บุราคร
Dr.Jiraporn Burakorn

 

 

 (ว่าง)

 

 

 นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
Scientist Expert Level

 

 

footer dssnews
หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน ข่าวอบรม/สัมมนา ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กฏหมายกระทรวง คู่มือประชาชน ข้อมูลข่าวสาร สาระน่ารู้ onestopservice
กรมวิทยาศาสตร์บริการ | กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม
เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์
เว็บไซต์นี้รองรับการใช้งานกับ Browser Internet Explorer (เวอร์ชั่น 9 ขึ้นไป) Browser Google Chrome (เวอร์ชั่น 40 ขึ้นไป) และ Browser Firefox (เวอร์ชั่น 20 ขึ้นไป)

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ปฏิเสธความรับผิดชอบ | คำสงวนลิขสิทธิ์

©2020 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)
75/7 ถนนพระรามที่6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0 2201 7000 โทรสาร 0 2201 7466 อีเมล : pr@dss.go.th