หน้าแรก โครงการสำคัญตามนโยบาย รมว.วท เกี่ยวกับกรมฯ หน่วยงานในสังกัด การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม ติดต่อเรา

 
 

 
  • บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
  • การให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
http://labthai.dss.go.th
  • ทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการทดสอบและ
    สอบเทียบ
  • บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://siweb.dss.go.th
  • บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
    ห้องปฏิบัติการ

http://blpd.dss.go.th
  • การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • บริการสืบค้น กฎ ระเบียบมาตรฐานการทดสอบ
Last month ตุลาคม 2014 Next Month
อา พฤ
week 40 1 2 3 4
week 41 5 6 7 8 9 10 11
week 42 12 13 14 15 16 17 18
week 43 19 20 21 22 23 24 25
week 44 26 27 28 29 30 31

ประกาศวันที่ 8 ตุลาคม 2557

 • ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์หรือ อุตสาหกรรมศาสตร์ ทุกสาขา
 • ปฏิบัติงานด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดวิเคราะห์และทดสอบ
 • เงินเดือน 15000 บาท
 • ติดต่อ อัจฉราวรรณ (โทร. 02 201 7322, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ), พรรษธร(โทร. 02 201 7330, email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
ประกาศรับโอนข้าราชการ

ยังไม่มีข้อมูลประกาศรับโอนข้าราชการค่ะ

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

ประกาศรับสมัครงาน  

 ประกาศวันที่ 30 ตุลาคม 2557 

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) 
                ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล (หน่วยที่ 1)  
                ตำแหน่ง นักวิทยาศาสต์ ด้านเคมี ป.โท (หน่วยที่ 3)
 หมายเหตุ สามารถตรวจสอบรายชื่อในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557

 ประกาศวันที่ 22 ตุลาคม 2557 

 • เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)

ตำแหน่ง ช่างโยธา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนูปกรณ์  
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเคมี)
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านเซรามิก)  
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (เทคโนโลยีชีวภาพ)  
ตำแหน่งนักวิทยาศาสต์ (ด้านวิทยาศาสตร์ทั่วไป)

หมายเหตุ ผู้สมัครสอบตำแหน่งดังกล่าวข้างต้น สามารถตรวจสอบรายชื่อในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
และขอให้ผู้ที่ยื่นเอกสารไม่ครบตามประกาศรับสมัคร ให้จัดส่งเอกสารให้ฝ่ายการเจ้าหน้า
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบตามประกาศรับสมัคร
และเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-201-7073)

 ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2557 

 • เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน)  ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล (หน่วยที่ 1) และตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี) (หน่วยที่ 3)    ประกาศ

 ประกาศวันที่ 8 ตุลาคม 2557 

 • เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)  ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกล (หน่วยที่ 1) และตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์(ด้านเคมี) (หน่วยที่ 3)    สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

ประกาศวันที่ 17 กันยายน 2557

 •   เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 8 กันยายน 2557

 •  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่และวิธีการประเมิน รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 31 กรกฎาคม2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านทดสอบ สอบเทียบ)  รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านทดสอบ สอบเทียบ)  รายละเอียด 

ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2557

 • เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) รายละเอียด

ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านทดสอบ สอบเทียบ) เพิ่มเติม  รายละเอียด

ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  รายละเอียด

ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านทดสอบ สอบเทียบ)  รายละเอียด

ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)  รายชื่อ   กำหนดการ

 ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

 • เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
 • เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

 ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

 • เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียด

ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านทดสอบ สอบเทียบ) รายละเอียด

ประกาศวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

 • เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียด 

 ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2557

 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)   รายละเอียด 

ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2557

 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  รายละเอียด 

ประกาศ 17 เมษายน 2557

 • รับสมัครงาน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • วุฒิการศึกษา  ปวส.
 • มีความรู้ทางด้านการจัดการทั่วไปพาณิชยการ, ด้านบัญชี,และด้านคอมพิวเตอร์         
 • ติดต่อโดยตรงที่  คุณนฤมลฯ   โทร. 02-2017080

ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งตำแหน่งช่างเทคนิค หน่วยที่ 1 download (pdf)

 ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) หน่วยที่ 3 download (pdf)

 ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2557

 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งช่างเทคนิค หน่วย 1

ประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2557

 •  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

 • ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) หน่วยที่ 3 รายละเอียด  
 • รายชื่อชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียด  

ประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

 • ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) หน่วยที่ 3  รายละเอียด

ประกาศวันที่ 24 มกราคม 2557

 •  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  • ประกาศ download (pdf)
  • รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 1- 64       download (pdf)
  • รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 65-132    download (pdf)
  • รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 133- 184 download (pdf)

 ประกาศวันที่ 22 มกราคม 2557

 •  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียด

ประกาศวันที่ 9 มกราคม 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
  ครั้งที่ 1 ตำแหน่งช่างเทคนิค รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 9 มกราคม 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) หน่วยที่ 2 รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 2 มกราคม 2557

 • การขึันบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
  รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2556

 • ประกาศ รายชื่อ วัน เวลา สถานที่ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) หน่วยที่ 3  รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

 • ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ในวันที่่ 23-24 ธันวาคม 2556 ยังคงดำเนินการสอบตามกำหนดการเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง    รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2556

 • ประกาศขยาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • หน่วยที่ 1  ตำแหน่งช่างเทคนิค  วุฒิ ปวส.

                         ประกาศรับสมัคร   ประกาศขยาย

ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2556
 • ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

หน่วยที่ 2  รายละเอียด

 
 ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2556
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  รายละเอียด

  ประกาศวันที่ 4 ธันวาคม 2556

 • การขึันบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รายละเอียด
 • การขึันบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายละเอียด

ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    รายละเอียด

ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2556

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รายละเอียด

ประกาศวันที่ 3 ตุลาคม 2556

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกลูกจ้างปฏิบัติงาน ของสวัสดิ์การกรมวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด
  ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ผลสอบสัมภาษณ์)

  ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2556

 •  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รายละเอียด

  ประกาศวันที่ 4 มีนาคม 2556

 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเซรามิก) รายละเอียด

ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ รายละเอียด
ประกาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รายละเอียด
 

 

 
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ | ข่าวรับสมัครงาน | การจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย | ราชการใสสะอาด | ประมวลจริยธรรม | ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. | คลังความรู้

สาระน่ารู้

สงวนลิขสิทธิ์ 2010 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร +(66) 2201-7000 โทรสาร +(66) 2201-7466 อีเมล์ pr@dss.go.th
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่าข้อมูล ใดๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซท์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเร็วที่สุด
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์