หน้าแรก โครงการสำคัญตามนโยบาย รมว.วท เกี่ยวกับกรมฯ หน่วยงานในสังกัด การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม ติดต่อเรา

 
 

 
  • บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
  • การให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
http://labthai.dss.go.th
  • ทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการทดสอบและ
    สอบเทียบ
  • บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://siweb.dss.go.th
  • บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
    ห้องปฏิบัติการ

http://blpd.dss.go.th
  • การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • บริการสืบค้น กฎ ระเบียบมาตรฐานการทดสอบ
Last month สิงหาคม 2014 Next month
อา พฤ
week 31 1 2
week 32 3 4 5 6 7 8 9
week 33 10 11 12 13 14 15 16
week 34 17 18 19 20 21 22 23
week 35 24 25 26 27 28 29 30
week 36 31
ประกาศรับโอนข้าราชการ

ยังไม่มีข้อมูลประกาศรับโอนข้าราชการค่ะ

ประกาศรับสมัครงาน  

ประกาศวันที่ 31 กรกฎาคม2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านทดสอบ สอบเทียบ)  รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 23 กรกฎาคม 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านทดสอบ สอบเทียบ)  รายละเอียด 

ประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2557

 • เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร) รายละเอียด

ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านทดสอบ สอบเทียบ) เพิ่มเติม  รายละเอียด

ประกาศวันที่ 24 มิถุนายน 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ เพิ่มเติม ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  รายละเอียด

ประกาศวันที่ 17 มิถุนายน 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (ครั้งที่ 1) ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านทดสอบ สอบเทียบ)  รายละเอียด

ประกาศวันที่ 30 พฤษภาคม 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)  รายชื่อ   กำหนดการ

 ประกาศวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

 • เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 3 มิถุนายน 2557 รายละเอียด
 • เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม

 ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

 • เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียด

ประกาศวันที่ 12 พฤษภาคม 2557

 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (ด้านทดสอบ สอบเทียบ) รายละเอียด

ประกาศวันที่ 8 พฤษภาคม 2557

 • เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน รายละเอียด 

 ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2557

 • เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร)   รายละเอียด 

ประกาศวันที่ 18 เมษายน 2557

 • เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์  รายละเอียด 

ประกาศ 17 เมษายน 2557

 • รับสมัครงาน ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • วุฒิการศึกษา  ปวส.
 • มีความรู้ทางด้านการจัดการทั่วไปพาณิชยการ, ด้านบัญชี,และด้านคอมพิวเตอร์         
 • ติดต่อโดยตรงที่  คุณนฤมลฯ   โทร. 02-2017080

ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งตำแหน่งช่างเทคนิค หน่วยที่ 1 download (pdf)

 ประกาศวันที่ 1 เมษายน 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) หน่วยที่ 3 download (pdf)

 ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2557

 • รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งช่างเทคนิค หน่วย 1

ประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2557

 •  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 

ประกาศวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

 • ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) หน่วยที่ 3 รายละเอียด  
 • รายชื่อชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ รายละเอียด  

ประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

 • ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ    รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 31 มกราคม 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) หน่วยที่ 3  รายละเอียด

ประกาศวันที่ 24 มกราคม 2557

 •  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
  • ประกาศ download (pdf)
  • รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 1- 64       download (pdf)
  • รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 65-132    download (pdf)
  • รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 133- 184 download (pdf)

 ประกาศวันที่ 22 มกราคม 2557

 •  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ รายละเอียด

ประกาศวันที่ 9 มกราคม 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
  ครั้งที่ 1 ตำแหน่งช่างเทคนิค รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 9 มกราคม 2557

 • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) หน่วยที่ 2 รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 2 มกราคม 2557

 • การขึันบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
  รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2556

 • ประกาศ รายชื่อ วัน เวลา สถานที่ การประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) หน่วยที่ 3  รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

 • ประกาศ ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ในวันที่่ 23-24 ธันวาคม 2556 ยังคงดำเนินการสอบตามกำหนดการเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลง    รายละเอียด

 ประกาศวันที่ 20 ธันวาคม 2556

 • ประกาศขยาย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
  • หน่วยที่ 1  ตำแหน่งช่างเทคนิค  วุฒิ ปวส.

                         ประกาศรับสมัคร   ประกาศขยาย

ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2556
 • ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์(ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร)

หน่วยที่ 2  รายละเอียด

 
 ประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2556
 • สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  รายละเอียด

  ประกาศวันที่ 4 ธันวาคม 2556

 • การขึันบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  รายละเอียด
 • การขึันบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน รายละเอียด

ประกาศวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

 • ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ    รายละเอียด

ประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2556

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่ เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ รายละเอียด

ประกาศวันที่ 3 ตุลาคม 2556

  • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกลูกจ้างปฏิบัติงาน ของสวัสดิ์การกรมวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รายละเอียด
  ประกาศวันที่ 14 สิงหาคม 2556
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ(ผลสอบสัมภาษณ์)

  ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2556

 •  ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ รายละเอียด

  ประกาศวันที่ 4 มีนาคม 2556

 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ด้านเซรามิก) รายละเอียด

ประกาศวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556

 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งบรรณารักษ์ปฏิบัติการ รายละเอียด
ประกาศวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556
 • การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ รายละเอียด
 

 

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ | ข่าวรับสมัครงาน | การจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย | ราชการใสสะอาด | ประมวลจริยธรรม | ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. | คลังความรู้

สาระน่ารู้

สงวนลิขสิทธิ์ 2010 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร +(66) 2201-7000 โทรสาร +(66) 2201-7466 อีเมล์ pr@dss.go.th
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่าข้อมูล ใดๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซท์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเร็วที่สุด
ข้อมูลสถิติเว็บไซต์