หน้าแรก เกี่ยวกับกรมวิทยาศาสตร์บริการ หน่วยงานในสังกัด การให้บริการ อัตราค่าธรรมเนียม ติดต่อเรา

 
 

 
  • บริการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
  • การให้บริการรับรองระบบงานห้องปฏิบัติการ
http://labthai.dss.go.th
  • ทดสอบความชำนาญห้องปฎิบัติการทดสอบและ
    สอบเทียบ
  • บริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
http://siweb.dss.go.th
  • บริการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์
    ห้องปฏิบัติการ

http://blpd.dss.go.th
  • การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • บริการสืบค้น กฎ ระเบียบมาตรฐานการทดสอบ
  • การรับรองความสามารถบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024
Last month พฤศจิกายน 2015 Next Month
อา พฤ
week 45 1 2 3 4 5 6 7
week 46 8 9 10 11 12 13 14
week 47 15 16 17 18 19 20 21
week 48 22 23 24 25 26 27 28
week 49 29 30

             

          6.  บริการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 

                สำนักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.) ดำเนินการวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุศาสตร์ เซรามิก สมุนไพร และการแปรรูปอาหาร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต  การปรับปรุงคุณภาพของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์  โดยมุ่งเน้นที่จะเสริมสร้างสมรรถนะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้มแข็ง เพื่อกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มผู้ประกอบการขนาดเล็ก  สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าให้ได้มาตรฐาน  และสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตผลทางการเกษตร เป็นการสร้างงาน สร้างเงิน และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เทคโนโลยีที่พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยี 

 • วัสดุศาสตร์ 

  เทคโนโลยีจากการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุประเภทต่างๆ ทั้งจากธรรมชาติ และวัสดุเหลือทิ้ง ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผักตบชวา การผลิตถ่านผลไม้ดูดกลิ่นและประดับตกแต่ง การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร การผลิตสารกรองสนิมเหล็กในน้ำและการผลิตเครื่องกรองน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค การพัฒนาฟิล์มเคลือบผิวผลไม้เพื่อยืดอายุผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว การพัฒนาเทคโนโลยีด้านถ่านชีวภาพเพื่อผลิตวัสดุปรับปรุงดิน ฯลฯ 

 • เซรามิก 

 เทคโนโลยีการผลิตและออกแบบเซรามิก  ได้แก่ การวิจัยและพัฒนาภาชนะเซรามิกหุงต้มประเภทสัมผัสความร้อนโดยตรง ถ้วยดินเผารองรับน้ำยาง การพัฒนาเคลือบเซรามิกที่มีสมบัติยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมเซรามิกและแก้ว เช่น พลาสเตอร์ใช้แล้ว ดินตะกอน อิฐมวลเบาจากเศษแก้ว เทคนิคการตกแต่งเนื้อดินแดงเพื่อเพิ่มมูลค่า การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาชาววัง การตกแต่งผลิตภัณฑ์รูปปั้นกินรี   เทคนิคการปั้นตุ๊กตาดินเผา  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตุ๊กตาไทยเซรามิก การปั้นและตกแต่งด้วยดินสี การขึ้นรูปดอกไม้เซรามิก  เป็นต้น 

 • สมุนไพร 

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ใช้ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ได้แก่  ลูกประคบสมุนไพร สบู่   แชมพู   ครีมนวด  โลชั่นบำรุงผิว นอกจากนี้แล้วยังได้พัฒนากรรมวิธีการผลิตลูกประคบสมุนไพรสดปลอดเชื้อบรรจุกระป๋องและบรรจุในถุงรีทอร์ต เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ลูกประคบที่ต้องการคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นของสมุนไพร ทั้งด้านของ สีและกลิ่นของสมุนไพรสดไว้ได้นาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถส่งไปจำหน่ายได้ง่ายทั้งในและต่างประเทศ   

 — เทคโนโลยีอาหาร 

 เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปอาหาร การทำอาหารแห้งแบบต่างๆ การพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปบรรจุกระป๋อง/ถุงรีทอร์ต  การศึกษาพัฒนาสูตรการผลิตอาหารเช้าจากธัญชาติ  และเครื่องดื่มธัญชาติ ผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปลาและไก่แปรรูป นอกจากนี้แล้วยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ผักผลไม้แปรรูปอื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบที่มีมากในท้องถิ่น เช่น การพัฒนากระบวนการผลิตภัณฑ์มะนาวผง ผลิตภัณฑ์จากกล้วย ผลิตภัณฑ์ลำไย เพื่อลดปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด

 

 การบริการให้คำปรึกษาเพื่อการวิเคราะห์ทดสอบ 

 • วิเคราะห์ทดสอบด้วยเครื่องมือพิเศษ
  • เครื่อง  Scanning   Electron  Microscope  (SEM)
  • เครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิว Brunauer-Emmett-Teller (BET)
  • เครื่อง  Laser  Particle  Size  Analyzer
  • เครื่อง X-ray  Diffractometer  (XRD)
  • วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.)
  • วิเคราะห์ทดสอบถ่านกัมมันต์
  • วิเคราะห์ Surface Area and Pore volume ด้วยเครื่อง BET

 ติดต่อ...สำนักเทคโนโลยีชุมชน 

โทรศัพท์ : 0 2201 7104 

โทรสาร  :  0 2201 7102 

เว็บไซต์  :  กรมวิทยาศาสตร์บริการ   :  http://www.dss.go.th

 

 

 
 
 
อัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ | ข่าวรับสมัครงาน | การจัดซื้อจัดจ้าง | ความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย | ราชการใสสะอาด | ประมวลจริยธรรม | ข้อมูลข่าวสารของราชการ วศ. | คลังความรู้

สาระน่ารู้

สงวนลิขสิทธิ์ 2010 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400โทร +(66) 2201-7000 โทรสาร +(66) 2201-7466 อีเมล์ pr@dss.go.th
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร หากท่านพบว่าข้อมูล ใดๆที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซท์กรมวิทยาศาสตร์บริการ
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าว โดยเร็วที่สุด

ข้อมูลสถิติเว็บไซต์