กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให้บริการรับตัวอย่างทดสอบตามปกติ ณ ชั้น 1 อาคารตั้วฯ เวลา 08.30 - 16.30 น.ตั้งแต่ วันที่ 8 เมษายน 2557 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 201 7000

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ติวเข้มโอทอปปลาส้มอีสาน นำร่อง 3 จังหวัด

เมื่อวันที่ 7 มี.ค. รศ.ดร.รังสรรค์ เนียมสนิท รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วย น.ส.เสาวณี มุสิแดง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ปลาส้ม สู่การรับรองมาตรฐานในพื้นที่ จ.ขอนแก่น, หนองบัวลำภู และชัยภูมิ โดยน.ส.เสาวณี กล่าวว่า การยกระดับมาตรฐานและผลิตของชุมชน เป็นเป้าหมายหลักที่สำคัญของรัฐบาล โดยเฉพาะการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และการขยายโอกาสให้กับชุมชนครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการผลักดันในด้านของคุณภาพและมาตรฐานสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของ ไทย ให้สามารถเข้าถึงโอกาสทางการตลาด ไปสู่ตลาดการค้าในต่างประเทศหรือครัวโลกในอนาคต

ทั้งนี้ ปลาส้ม เป็นสินค้าโอทอปของไทย มีการผลิตอยู่หลายพื้นที่ในภาคอีสาน ดังนั้นจึงนำร่องใน 3 จังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ติดกับแหล่งน้ำขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์และเขื่อนจุฬาภรณ์ ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการช่วยต่อยอดในด้านต่างๆ ไปสู่ตลาดการค้าได้อย่างครอบคลุมต่อไปในอนาคต โดยที่ผ่านมากระบวนการผลิตปลาส้มส่วนใหญ่ ยังคงใช้กรรมวิธีเดิมๆ จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งมีปัญหาในเรื่องของการควบคุมการผลิต รสชาติไม่คงที่ รวมทั้งการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมี ซึ่งหากได้รับในปริมาณที่มากอาจจะเกิดอันตรายต่อผู้บริโภคได้ 

นอก จากนี้ ยังประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เป็นจุดหลักในการจัดเก็บข้อมูล รวมไปถึงการตรวจสอบผลผลิต ซึ่งผู้ประกอบการสามารถมาขอรับบริการ ได้โดยไม่ต้องเข้ากรุงเทพฯ ดังนั้น เมื่อการอบรมดังกล่าวแล้วเสร็จ จะเข้าสู่ขั้นตอนการปฏิบัติให้ได้ผลิตภัณฑ์ปลาส้มให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานเพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อผู้บริโภค หากโครงการดังกล่าวสำเร็จจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของปลาส้มภาคอีสานที่ได้ มาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย ในราคาย่อมเยาอีกด้วย.

กรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้าสู่เว็บไซต์ : http://www.dss.go.th

Copyright 2014

กรมวิทยาศาสตร์บริการ 75/7 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร +(66) 2201-7000 โทรสาร +(66) 2201-7466 อีเมล์ pr@dss.go.th