ขออภัยในความไม่สะดวก
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรมการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ
ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017

Sorry, Under Construction.

หากท่านประสงค์ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อ : สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 0 2201 7133, 0 2201 7325
โทรสาร : 0 2201 7126